Позадина слајда

ПИСМА И
КОМУНИКАЦИЈЕ

Саопштење Именовање извршног председника
(25. септембар 2018.)

Писмо акционарима
(27. фебруар 2018.)

Писмо акционарима
(10. фебруар 2017.)

Закон о изјави 1776 из 2016. (Зидрес закон)

Изјава акционара (25. јануар 2017.)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ГОДИНАМА