Позадина слајда

ИНФОРМАЦИЈЕ
ИНВЕСТИТОРИ 2021

ГЛАВНИ АКЦИОНАРИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Главни акционари и финансијски извештаји
(31. децембар 2021.)

Главни акционари и финансијски извештаји
(30. септембар 2021.)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ГОДИНАМА