Позадина слајда

ИНФОРМАЦИЈЕ
ИНВЕСТИТОРИ 2019

ГЛАВНИ АКЦИОНАРИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Главни акционари и финансијски извештаји
(31. децембар 2019.)

Главни акционари и финансијски извештаји
(30. септембар 2019.)

Главни акционари и финансијски извештаји
(30. јун 2019.)

Главни акционари и финансијски извештаји
(31. март 2019.)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ГОДИНАМА