Позадина слајда

ИНФОРМАЦИЈЕ
ИНВЕСТИТОРИ 2018

ГЛАВНИ АКЦИОНАРИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Главни акционари и финансијски извештаји
(31. децембар 2018.)

Главни акционари и финансијски извештаји
(30. септембар 2018.)

Саопштење Именовање извршног председника
(25. септембар 2018.)

Главни акционари и финансијски извештаји
(30. јун 2018.)

Главни акционари и финансијски извештаји
(31. март 2018.)

Писмо акционарима
(27. фебруар 2018.)

Цертификација
Законски ревизор

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈИ АКЦИОНАРА 2018

Квартални извештај акционара за 1. квартал 2018

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ГОДИНАМА