Позадина слајда

ИНФОРМАЦИЈЕ
ИНВЕСТИТОРИ 2016

ГЛАВНИ АКЦИОНАРИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Презентациони информативни састанак - 21.12.2016

Презентациони Информативни састанак - 27.07.2016

Извештај о одрживости и менаџменту 2015

Истраживање кода земље 2016

П&Л биланс
септембра 2016

Позив за Скупштину акционара

Пројекат расподеле добити 2015

Главни акционари и финансијски извештаји (31. март 2016.)

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈИ АКЦИОНАРА 2016

Квартални извештај акционара за 1. квартал 2016

Квартални извештај акционара за 2. квартал 2016

Квартални извештај акционара за 3. квартал 2016

Квартални извештај акционара за 4. квартал 2016

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ГОДИНАМА