Позадина слајда

ИНФОРМАЦИЈЕ
ИНВЕСТИТОРИ 2015

ГЛАВНИ АКЦИОНАРИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Извештај о одрживости и менаџменту 2014

Код анкете
Земља 2015

Позив за редовну скупштину акционара

Главни акционари и финансијски извештаји (31. март 2015.)

Финансијски извештај Риопаила Кастиља 2015

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈИ АКЦИОНАРА 2015

Квартални извештај акционара за 1. квартал 2015

Квартални извештај акционара за 2. квартал 2015

Квартални извештај акционара за 3. квартал 2015

Квартални извештај акционара за 4. квартал 2015

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ГОДИНАМА