Позадина слајда

ИНФОРМАЦИЈЕ
ИНВЕСТИТОРИ 2013

ГЛАВНИ АКЦИОНАРИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Биланс и биланс успеха до
31. марта 2013. године

Консолидовани финансијски извештаји
2012

Мишљење законског ревизора о консолидованим финансијским извештајима

Важећи Статут Друштва

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ГОДИНАМА