Позадина слајда
Интегрално управљање

СВЕОБУХВАТНА ПОЛИТИКА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА

Риопаила Цастилла Агроиндустриал Гроуп је посвећена изврсности његово људски капитал, процеси и производи, тражећи континуирано побољшање вашег резултате и усклађеност са правни захтеви и захтеви купаца, за стварање вредности и одрживости компаније.

Свеобухватно управљање Групом
Агроиндустријска Риопаила Цастилла је под приступима:

Квалитет и безбедност:

Испуњавање захтева
клијента, његово задовољство; гарантујући
безбедност и спецификације
производ за правилну потрошњу и употребу.

Безбедност и здравље на раду:

унапређење здравствене заштите и
физички интегритет људи,
смањење њихових повреда и болести.

Контрола и безбедност:

Одржавање критичних области и процеса прописно контролисаних и заштићених, чување и минимизирање безбедносног ризика у ланцу снабдевања, укључујући превенцију против незаконитих или криминалних активности у вези са трговином дрогом, тероризмом, између осталог.

Очување животне средине:

Промовисање рационалног коришћења природних ресурса и спречавање њихове контаминације.